Organisasi

Ketua Jurusan : Baso Mukhlis, S.T., M.T.

Sekertaris Jurusan : Yusnaini Arifin, S.T., M.T.

Ketua Program Studi S1 : Nurhani Amin, S.Pd., M.T.

Ketua Program Studi D3 : Drs. Agustinus Kali, M.Si.

Staf Jurusan : Hadija

Staf Prodi : Leonard Anthonius Onsik, S.T.